Dómar

E-143/2018

Héraðsdómur Reykjavíkur

Ásgerður Ragnarsdóttir héraðsdómari

Stefndi, fjölmiðanefnd, var sýknuð af kröfu stefnanda...


E-2169/2017

Héraðsdómur Reykjavíkur

Helgi Sigurðsson héraðsdómari

Stefndi bar skaðabótaábyrgð á tjóni sem stefnandi varð...


S-536/2018

Héraðsdómur Reykjaness

Ingimundur Einarsson héraðsdómari

Ákærði sakfelldur fyrir innflutning á fíkniefnum


E-2422/2017

Héraðsdómur Reykjavíkur

Daði Kristjánsson héraðsdómari

Vinnuveitandi sýknaður af skaðabótakröfu starfsmanns...


E-1864/2017

Héraðsdómur Reykjavíkur

Daði Kristjánsson héraðsdómari

A höfðaði mál á hendur tryggingafélagi og krafðist...


E-958/2018

Héraðsdómur Reykjavíkur

Kjartan Bjarni Björgvinsson héraðsdómari

Fallist að hluta á kröfur verktaka um greiðslu vegna...


S-385/2018

Héraðsdómur Reykjaness

Ingimundur Einarsson héraðsdómari

Ákærði var sakfelldur fyrir þjófnað og rán, auk brota á...


S-705/2016

Héraðsdómur Reykjavíkur

Símon Sigvaldason dómstjóri

Ákærðu sýknuð af umboðssvikum en einn ákærðu sakfelldur...


E-1141/2018

Héraðsdómur Reykjavíkur

Skúli Magnússon héraðsdómari

Stefnda var gert að greiða stefnanda skaðabætur.


E-1142/2018

Héraðsdómur Reykjavíkur

Skúli Magnússon héraðsdómari

Stefndi var dæmur til að greiða stefnanda skaðabætur.


E-828/2018

Héraðsdómur Reykjavíkur

Kjartan Bjarni Björgvinsson héraðsdómari

Fallist var á kröfu stefnanda um greiðslu bóta úr...


S-161/2018

Héraðsdómur Suðurlands

Ragnheiður Thorlacius héraðsdómari

Kröfu um frávísun málsins hafnað. Sýknað af ákæru um...


E-58/2017

Héraðsdómur Vesturlands

Ásgeir Magnússon dómstjóri

Stefnda gert að greiða stefnanda yfirdráttarskuld.


S-550/2018

Héraðsdómur Reykjavíkur

Þórhildur Líndal aðstoðarmaður dómara

Ákærði var sakfelldur fyrir að hafa margítrekað eða í...


S-21/2018

Héraðsdómur Vestfjarða

Bergþóra Ingólfsdóttir dómstjóri

Sakfellt fyrir líkamsárás og brot gegn valdstjórninni


S-505/2018

Héraðsdómur Reykjavíkur

Þórhildur Líndal aðstoðarmaður dómara

Ákærði var sakfelldur fyrir fíkniefnalagabrot, sem og...


E-2999/2017

Héraðsdómur Reykjavíkur

Hildur Briem héraðsdómari

Fallist var á fjárkröfu stefnanda í innheimtumáli vegna...