• Lykilorð:
  • Akstur án ökuréttar
  • Ávana- og fíkniefni
  • Ítrekun
  • Játningarmál
  • Fangelsi
  • Umferðarlagabrot
  • Upptaka
  • Vörslur

 

D Ó M U R

Héraðsdóms Reykjavíkur 5. desember 2018 í máli nr. S-654/2018:

Ákæruvaldið

(Elín Hrafnsdóttir aðstoðarsaksóknari)

gegn

Antoni Orra Kvaran

 

            Mál þetta, sem dómtekið var 28. nóvember sl., er höfðað með ákæru, útgefinni af lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu 6. nóvember 2018, á hendur Antoni Orra Kvaran, kt. [...],[...], Reykjavík, fyrir eftirtalin umferðar- og fíkniefnalagabrot, með því að hafa:

 

1.      Fimmtudaginn 31. ágúst 2017 ekið bifreiðinni [...] sviptur ökurétti og óhæfur til að stjórna henni örugglega vegna áhrifa ávana- og fíkniefna (í blóði mældist amfetamín 70 ng/ml og tetrahýdrókannabínól 6,3 ng/ml) um Bríetartún í Reykjavík, við lögreglustöðina, þar sem lögregla stöðvaði aksturinn og að hafa haft í vörslum sínum 2,24 g af maríjúana, sem ákærði framvísaði við afskipti lögreglu.

Telst brot þetta varða við 1., sbr. 2. mgr. 45. gr. a. og 1. mgr. 48. gr., allt sbr.  1. mgr. 100. gr. umferðarlaga nr. 50/1987 og 2. gr., sbr. 5. og 6. gr. laga um ávana- og fíkniefni nr. 65/1974, sbr. lög nr. 13/1985 og lög nr. 68/2001, og 2. gr., sbr. 14. gr., reglugerðar um ávana- og fíkniefni og önnur eftirlitsskyld efni nr. 233/2001, sbr. reglugerð nr. 848/2002.

 

2.      Föstudaginn 15. desember 2017 ekið bifreiðinni [...] sviptur ökurétti og óhæfur til að stjórna henni örugglega vegna áhrifa ávana- og fíkniefna (í blóði mældist amfetamín 75 ng/ml, MDMA 320 ng/ml og tetrahýdrókannabínól 9,2 ng/ml) norður Reykjanesbraut í Garðabæ, sunnan við Vífilsstaðaveg, þar sem lögregla stöðvaði aksturinn og að hafa haft í vörslum sínum 0,96 g af amfetamíni, 0,11 g af tóbaksblönduðu kannabisefni og 0,67 g af maríjúana, sem lögreglumenn fundu við leit í bifreiðinni [...] og við öryggisleit á ákærða.

Telst brot þetta varða við 1., sbr. 2. mgr. 45. gr. a. og 1. mgr. 48. gr., allt sbr.  1. mgr. 100. gr. umferðarlaga nr. 50/1987 og 2. gr., sbr. 5. og 6. gr. laga um ávana- og fíkniefni  nr. 65/1974, sbr. lög nr. 13/1985 og lög nr. 68/2001, og      2. gr., sbr. 14. gr., reglugerðar um ávana- og fíkniefni og önnur eftirlitsskyld efni nr. 233/2001, sbr. reglugerð nr. 848/2002.

 

3.      Laugardaginn 3. febrúar 2018 ekið bifreiðinni [...] sviptur ökurétti og óhæfur til að stjórna henni örugglega vegna áhrifa ávana- og fíkniefna (í blóði mældist amfetamín 170 ng/ml og tetrahýdrókannabínól 3,8 ng/ml) norður Víkurveg í Reykjavík, að Borgavegi, þar sem lögregla stöðvaði aksturinn.

Telst brot þetta varða við 1., sbr. 2. mgr. 45. gr. a. og 1. mgr. 48. gr., allt sbr.  1. mgr. 100. gr. umferðarlaga nr. 50/1987.

 

4.      Fimmtudaginn 6. september 2018 ekið bifreiðinni [...] sviptur ökurétti.

Telst brot þetta varða við 1. mgr. 48. gr., sbr. 1. mgr. 100. gr. umferðarlaga nr. 50/1987.

 

            Þess er krafist að ákærði verði dæmdur til refsingar, til greiðslu alls sakarkostnaðar og til að sæta sviptingu ökuréttar skv. 101. og 102. gr. laga nr. 50/1987, sbr. 25. og 26. gr. laga nr. 44/1993, sbr. 18. gr. laga nr. 66/2006. Krafist er upptöku á 0,96 g af amfetamíni, 2,91 g af maríjúana og 0,11 g af tóbaksblönduðu kannabisefni, sem hald var lagt á, samkvæmt 6. mgr. 5. gr. laga nr. 65/1974 og 2. mgr. 14. gr. reglugerðar nr. 233/2001.

            Ákærði krefst vægustu refsingar sem lög leyfa.

            Farið var með mál þetta samkvæmt 164. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála og var það tekið til dóms án frekari sönnunarfærslu þegar sækjanda og ákærða hafði verið gefinn kostur á að tjá sig um lagaatriði og ákvörðun viðurlaga.

            Ákærði hefur skýlaust játað brot sín. Sannað er með játningu ákærða og öðrum gögnum málsins að ákærði er sekur um þá háttsemi sem honum er gefin að sök og eru brot hans rétt heimfærð til refsiákvæða í ákæru.

            Ákærði er fæddur í [...]. Samkvæmt framlögðu sakavottorði hans, dagsettu 1. nóvember 2018, á ákærði sakaferil að baki sem nær aftur til ársins 2009. Með sátt lögreglustjórans á Suðurnesjum 7. júlí 2011 var ákærða gert að gangast undir greiðslu sektar vegna ölvunaraksturs. Þá var ákærða einnig gert að greiða sekt með dómi Héraðsdóms Suðurlands 27. júní 2013 fyrir akstur undir áhrifum ávana- og fíkniefna. Ákærði var jafnframt dæmdur í 4 mánaða fangelsi með dómi Héraðsdóms Reykjaness, dagsettum 4. júlí 2014 fyrir akstur undir áhrifum ávana- og fíkniefna og akstur sviptur ökurétti. Þá gekkst ákærði að endingu undir sektargreiðslu hjá embætti lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu fyrir akstur sviptur ökurétti með sátt dagsettri 27. október 2017. Er því hér við það miðað að ákærði gerist nú sekur um akstur undir áhrifum áfengis- og/eða ávana- og fíkniefna í fjórða skipti innan ítrekunartíma, sbr. 3. mgr. 71. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 og akstur sviptur ökurétti í þriðja sinn.

            Með hliðsjón af framangreindu og sakarefni máls þessa, sem og dómvenju og 77. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940, þykir refsing ákærða hæfilega ákveðin fangelsi í 5 mánuði. Ekki þykja efni til að skilorðsbinda refsinguna.

            Með vísan til lagaákvæða í ákæru er áréttuð ævilöng svipting ökuréttar ákærða frá birtingu dóms þessa að telja.

            Með vísan til lagaákvæða í ákæru er gert upptækt til 0,96 g af amfetamíni, 2,91 g af maríjúana og 0,11 g af tóbaksblönduðu kannabisefni, sem lögregla lagði hald á við rannsókn málsins.

Ákærði greiði 440.893 krónur í sakarkostnað.

Af hálfu ákæruvaldsins flutti málið Elín Hrafnsdóttir aðstoðarsaksóknari.

Þórhildur Líndal, aðstoðarmaður dómara, kveður upp dóminn.

 

D Ó M S O R Ð:

            Ákærði, Anton Orri Kvaran, sæti fangelsi í 5 mánuði.

            Áréttuð er ævilöng svipting ökuréttar ákærða frá birtingu dóms þessa að telja.

            Upptækt er gert til ríkissjóðs 0,96 g af amfetamíni, 2,91 g af maríjúana og 0,11 g af tóbaksblönduðu kannabisefni.

            Ákærði greiði 440.893 krónur í annan sakarkostnað.

 

Þórhildur Líndal