Héraðsdómur Reykjaness Dómur 7. nóvember 2019 Mál nr. S - 1301/2019 : Lögreglustjórinn á Suðurnesjum ( Lína Ágústsdóttir aðstoðarsaksóknari ) g egn Lekso Nozadze ( Jóhann Karl Hermannsson lögmaður ) Dómur : Mál þetta, sem tekið var til dóms 2. október 2019, er höfðað með ákæru lögreglustjórans á Suðurnesjum 2. september 2019 á hendur ákærða, Lekso Nozadze , fæddum [...] , ríkisborgara Georgíu ; fyrir skjalafals, m eð því að hafa, mánudagskvöldið 16. júlí 2019, framvísað við vegabréfaeftirlit á brottfararhliði D15, í Flugstöð Leifs Eiríkssonar, í blekkingarskyni, er hann var á leið frá Íslandi til Toronto, Kanada, með flugi Icelandair FI605, grunnfölsuðu kanadísku dv alarleyfi, nr. [...] , ánöfnuðu ákærða, með gildistíma frá 13.11.2017 til [17. júní 2022] . Telst þessi háttsemi ákærða varða við 1. mgr. 155. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Þess er krafist að ákærði verði dæmdur til refsingar og til greiðslu alls s akarkostnaðar . Af hálfu ákærða er krafist vægustu refsingar sem lög leyfa. Þá gerir verjandi ákærða kröfu um hæfilega þóknun sér til handa. Farið var með mál þetta samkvæmt 164. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála og var það tekið til dóms án frekari sönnunarfærslu er sækjanda og verjanda ákærða hafði verið gefinn kostur á að tjá sig um lagaatriði máls og ákvörðun viðurlaga. Forsendur og niðurstaða: Við þingfestingu máls þessa játaði ákærði brot sitt án undandráttar. Játning ákærða fær stoð í gögnum m álsins. Samkvæmt því þykir sannað að ákærði hafi gerst sekur um 2 þá háttsemi sem honum er gefin að sök í ákæru og þar er réttilega heimfærð til refsiákvæða. Sakavottorð ákærða, sem er georgískur ríkisborgari , liggur ekki frammi í málinu. Engra gagna nýtur u m að ákærði hafi áður gerst sekur um refsiverða háttsemi. Verður v ið ákvörðun refsingar tekið mið af þeirri staðreynd og einnig skýlausri játningu ákærða. Svo sem málið liggur fyrir þykja ekki vera efni til þess að víkja frá fastmótaðri dómvenju í málum se m þessu. Refsing ákærða þykir samkvæmt því réttilega ákveðin fangelsi í 30 daga. Samkvæmt 1. mgr. 235. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála ber að dæma ákærða til greiðslu sakarkostnaðar. Ákærði greiði því þóknun skipaðs verjanda síns , Jóhanns Karls He rmannssonar lögmanns, er að virtu umfangi málsins þykir hæfilega ákveðin svo sem í dómsorði greinir. Dóm þennan kveður upp Kristinn Halldórsson héraðsdómari. Dómso r ð: Ákærði, Lekso Nozadze , sæti fangelsi í 30 daga. Ákærði greiði þóknun skipaðs verjanda síns, Jóhanns Karls Hermannssonar lögmanns, 147.560 krónur að virðisaukaskatti meðtöldum. Kristinn Halldórsson