D Ó M U R Héraðsdóms Reykjaness miðvikudaginn 6. nóvember 2019 í máli nr. S - 1291/2019: Ákæruvaldið (Lína Ágústsdóttir aðstoðarsaksóknari) gegn Nasir Zuhair Ali Alitbi (Guðmundur St. Ragnarsson lögmaður) Mál þetta, sem dómtekið var 30. október 2019, er höfðað með ákæru lögreglustjórans á Suðurnesjum 9. september 2019 á hendur ákærða, Nasir Zuhair Ali Alitbi, fæddum [...] , ríkisborgara Íraks, fyrir skjalafals, m eð því að hafa, sunnudaginn 16. júní 2019, framvísað við afskipti tollgæslu í flugstöð Leifs Eiríkssonar, í blekkingarskyni, grunnfölsuðu tékknesku vegabréfi ánöfnuðu A , fd. [...] , nr. [...] með gildistíma frá [...] til 19.01.2028. Telst þessi háttsemi ákæ rða varða við 1. mgr. 155. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Ákærði kom fyrir dóm og játaði skýlaust sakargiftir. Krafðist hann vægustu refsingar sem lög leyf a. Þá krafðist hann þess að þóknun skipaðs verjanda yrði greidd úr ríkissjóði. Játning ákærða fær stoð í gögnum málsins. Var því f arið með mál þetta samkvæmt 164. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála og það tekið til dóms án frekari sönnunarfærslu er sækjanda og skipuðum verjanda ákærða hafði verið gefinn kostur á að tjá sig um lagaatriði og ákvörðun viðurlaga. Samkvæmt því þykir sannað að ákærði hafi gerst sekur um þá háttsemi sem honum er gefin að sök í ákæru og er þar rétt heimfærð til refsiákvæða. Ákærði er fæddur í [...] og kveðst vera ríkisborgari Íraks. Nýtur engra gagna við um að hann hafi áður gerst sekur um refsiverða há ttsemi. Við ákvörðun refsingar verður tekið 2 mið af því, sem og skýlausri játningu ákærða. Með hliðsjón af dómaframkvæmd ákveðst refsing hans fangelsi í 30 daga. Í samræmi við úrslit málsins og með vísan til 1. mgr. 235. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sa kamála verður ákærði dæmdur til greiðslu sakarkostnaðar. Er þar um að ræða þóknun skipaðs verjanda hans, Guðmundar St. Ragnarssonar lögmanns, sem ákveðst 252.960 krónur, að meðtöldum virðisaukaskatti. Ingimundur Einarsson héraðsdómari kveður upp dóm þennan . D Ó M S O R Ð: Ákærði, Nasir Zuhair Ali Alitbi, ríkisborgari Íraks, sem fæddur er [...] , sæti fangelsi í 30 daga. Ákærði greiði þóknun skipaðs verjanda síns, Guðmundar St. Ragnarssonar lögmanns, 252.960 krónur. Ingimundur Einarsson