Héraðsdómur Reykjaness Dómur 7. nóvember 2019 Mál nr. S - 1143/2019 : Lögreglustjórinn á Suðurnesjum ( Alda Hrönn Jóhannsdóttir aðstoðarsaksóknari ) g egn Abdikhalaq Salebaan Ibrahim ( Ásta Björk Eiríksdóttir lögmaður ) Dómur : Mál þetta, sem tekið var til dóms 9. október 2019, er höfðað með ákæru lögreglustjórans á Suðurnesjum 26 . ágúst 2019 á hendur ákærða, Abdikhalaq Salebaan Ibrahim , fæddum [...] , ríkisborgara Sómalíu ; fyrir misnotkun skjala, m eð því að hafa, sunnudaginn 23. júní 2019, framvísað við landamæragæslu í flugstöð Leifs Eiríkssonar, í blekkingarskyni, er hann var á leið til Toronto, Kanada, með flugi FI603, sænsku vegabréfi, ánöfnuðu [...] , fd. [...] , nr. 92292374 m eð gildistíma frá 28.11.2016 til 28.11.2021. Telst þessi háttsemi ákærða varða við 1. mgr. 157. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Þess er krafist að ákærði verði dæmdur til refsingar og til greiðslu alls sakarkostnaðar . Af hálfu ákærða er krafist v ægustu refsingar sem lög leyfa. Þá gerir verjandi ákærða kröfu um hæfilega þóknun sér til handa. Farið var með mál þetta samkvæmt 164. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála og var það tekið til dóms án frekari sönnunarfærslu er sækjanda og verjanda ákær ða hafði verið gefinn kostur á að tjá sig um lagaatriði máls og ákvörðun viðurlaga. Forsendur og niðurstaða: Við þingfestingu máls þessa játaði ákærði brot sitt án undandráttar. Játning ákærða fær stoð í gögnum málsins. Samkvæmt því þykir sannað að ákærði hafi gerst sekur um þá háttsemi sem honum er gefin að sök í ákæru og þar er réttilega heimfærð til refsiákvæða. 2 Sakavottorð ákærða, sem er ríkisborgari Sómalíu , liggur ekki frammi í málinu. Engra gagna nýtur um að ákærði hafi áður gerst sekur um refsiverða háttsemi. Verður v ið ákvörðun refsingar tekið mið af þeirri staðreynd og skýlausri játningu ákærða. Af gögnum málsins verður ekki ráðið að ákærði geti talist hafa stöðu flóttamanns. Eins og málið liggur fyrir þykja því ekki vera efni til þess að víkja frá fastmótaðri dómvenju í málum sem þessu. Refsing ákærða þykir samkvæmt því réttilega ákveðin fangelsi í 30 daga. Samkvæmt 1. mgr. 235. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála ber að dæma ákærða til greiðslu sakarkostnaðar. Ákærði greiði því þóknun skipaðs verjanda síns, Ástu Bjarkar Eiríksdóttur lögmanns, er að virtu umfangi málsins þykir hæfilega ákveðin svo sem í dómsorði greinir. Ákærði greiði einnig ferðakostnað verjanda, 9.240 krónur. Dóm þennan kveður upp Kristinn Halldórsson héraðsdómari. Dómso r ð: Ákærði, Abdikhalaq Salebaan Ibrahim , sæti fangelsi í 30 daga. Ákærði greiði þóknun skipaðs verjanda síns, Ástu Bjarkar Eiríksdóttur lögmanns, 147.560 krónur að virðisaukaskatti meðtöldum , og ferðakostnað lögmannsins , 9.240 krónur. Kristinn Halldórsson