• Lykilorð:
  • Fangelsi
  • Skilorðsbundnir dómar
  • Þjófnaður

 

D Ó M U R

Héraðsdóms Norðurlands eystra 12. mars 2019 í máli nr. S-218/2018:

Ákæruvaldið

(Eyþór Þorbergsson fulltrúi)

gegn

Svölu Bergmann Hjaltadóttur

 

Mál þetta, sem var dómtekið 7. mars sl., var höfðað með ákæru lögreglustjórans á Norðurlandi eystra, dagsettri 17. desember 2018, á hendur Svölu Bergmann Hjaltadóttur, [...]

 

„fyrir eftirtalin hegningarlagabrot:

I.

Tilraun til þjófnaðar, með því að hafa miðvikudaginn 31. október 2018, í versluninni [...] í þjófnaðarskyni tekið tvennar buxur í versluninni og sett í innkaupakerru sem hún kom með sér inn í verslunina en var stöðvuð af starfsmönnum þegar þjófavarnarkerfið fór í gang þegar hún var á leiðinni út með vörurnar.  Verðmæti þessara vara var 11.998 krónur.

Telst þetta varða við 1. mgr. 244. gr., sbr. 20. gr.  almennra hegningarlaga nr. 19/1940.

II.

Þjófnað með því að hafa þriðjudaginn 13. nóvember 2018, í versluninni [...], stolið slá með loðkraga að verðmæti 12.990 krónur og kjól að verðmæti 9.990 krónur.

Telst þetta varða við 1. mgr. 244. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940.

 

Þess er krafist að ákærða verði dæmd til refsingar og til greiðslu alls sakarkostnaðar.“

 

Ákærða sótti ekki þing, þrátt fyrir að hafa verið birt fyrirkall. Þar var þess getið að málið kynni að verða dæmt að henni fjarstaddri, sbr. 1. mgr. 155. gr. laga nr. 88/2008. Er því heimilt samkvæmt 1. mgr. 161. gr. sömu laga með áorðnum breytingum að leggja dóm á málið að ákærðu fjarverandi, enda varðar brot ekki þyngri viðurlögum en þar er áskilið í a-lið og framlögð gögn verða talin nægjanleg til sakfellingar. Verður ákærða sakfelld fyrir þá háttsemi sem henni er gefin að sök í ákæru og þar er rétt heimfærð til refsiákvæða.

 

Þann 2. mars 2018 gerði ákærða sátt við lögreglustjórann á Norðurlandi eystra um greiðslu 20.000 króna sektar vegna þjófnaðar. Sú sátt hefur ítrekunaráhrif við ákvörðun refsingar nú. Refsing ákærðu er ákveðin fangelsi í 45 daga en fresta skal fullnustu refsingarinnar skilorðsbundið, eins og nánar greinir í dómsorði.

Engan sakarkostnað leiddi af meðferð málsins.

Arnbjörg Sigurðardóttir settur héraðsdómari kveður upp dóminn.

 

D Ó M S O R Ð :

Ákærða, Svala Bergmann Hjaltadóttir, sæti fangelsi í 45 daga, en fresta skal fullnustu refsingarinnar og falli hún niður að liðnum tveimur árum haldi ákærða almennt skilorð 57. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940, með áorðnum breytingum.