Héraðsdómur Norðurlands eystra Dómur 7. október 2021 Mál nr. S - 151/2021 : Ákæruvaldið ( Eyþór Þorbergsson fulltrúi ) g egn Jeffrey Allen Stafford ( Ólafur V. Thordersen lögmaður ) Dómur Mál þetta, sem var dómtekið 5. október sl., var höfðað með ákæru lögreglustjórans á Norðurlandi eystra, dagsettri 22. febrúar 2021, á hendur Jeffrey Allen Stafford, kt. , , Akureyri, - og fíkniefnalögum með því að hafa aðfar anótt miðvikudagsins 11. nóvember 2020, verið með í söluskyni í vörslum sínum þegar lögreglan handtók hann í á Akureyri, 18,72 grömm af amfetamíni, 38,82 grömm af kókaíni og 1,21 grömm af MDMA (ecstasy). Telst brot þetta varða við 2. gr., sbr. 5. gr. o g 6. gr. laga um ávana - og fíkniefni nr. 65/1974, með síðari breytingum og 2. gr., sbr. 14 gr. reglugerðar um ávana - og fíkniefni og önnur eftirlitsskyld efni nr. 233/2001 með síðari breytingum. Þess er krafist að ákærði verði dæmdur til refsingar, til gre iðslu alls sakarkostnaðar og til að sæta upptöku á efni því ,sem lögreglan lagði hald á og tilgreind eru í efnaskrám nr. 44.846 & 44.847, samkvæmt 6. mgr. 5. gr. laga nr. 65/1974 og 2. mgr. 14. gr. Af hálfu ákærða er krafist vægustu refsingar sem lög leyfa og að hún verði skilorðsbundin. Þá er krafist hæfilegrar þóknunar til handa skipuðum verjanda. Ákærði hefur komið fyrir dóm og játað sök samkvæmt ákæru. Samkvæmt efnaskrám lögreglu er um að ræða 18,22 grömm af amfetamíni. Með játningu ákærða , sem ekki er ástæða til að efa að sé sannleikanum samkvæm, og gögnum málsins, er nægilega sannað að hann hafi gerst sekur um þá háttsemi sem í ákæru er lýst og þar er réttilega heimfærð til refsiákvæða , þó þannig að um er að ræða 18,22 grömm af amfetamíni . Verður lagður dómur á málið án frekari sönnunarfærslu, sbr. heimildarákvæði 164. gr. laga nr. 88/2008. Sakaferill ákærða hefur ekki áhrif við ákvörðun refsingar. Refsing ákærða er ákveðin fangelsi í 4 mánuði en fresta skal fullnustu refsingarinnar skilorðsbundið, eins og nánar greinir í dómsorði. 2 Að kröfu ákæruvalds, og með vísan til 5. gr. og 6. gr. laga um ávana - og fíkniefni nr. 65/1974 skal ákærði sæta upptöku á þeim efnum er í dómsorði greinir. Að kröfu ákæruvalds og með vísan t il dómsniðurstöðu verður ákærði dæmdur til greiðslu sakarkostnaðar, þ.e. þóknun skipaðs verjanda síns, á rannsóknarstigi og fyrir dómi, eins og hún ákveðst í dómsorði að virðisaukaskatti meðtöldum, og ferðakostnað hans. Berglind Harðardóttir aðstoðarmaður dómara kveður upp dóminn. Dómso r ð: Ákærði, Jeffrey Allen Stafford, sæti fangelsi í 4 mánuði. Fresta ber fullnustu refsingarinnar og skal hún falla niður að liðnum tveimur árum frá uppsögu þessa dóms að telja, haldi ákærði almennt skilorð 57. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Gerð eru upptæk 18,22 grömm af amfetamíni , 38,82 grömm af kókaíni, 1,21 grömm af ecstasy (MDMA) , 61 stykki af R ivotril, 39 stykki Q uetiapin A ctavis og 21 stykki af óþekktum töflum. Ákærði greiði sakarkostnað, þ. e. þóknun skipaðs verjanda hans, Ólafs V. Thordersen lögmanns, 202.430 krónur , og ferðakostnað, 15.543 krónur.