Héraðsdómur Reykjavíkur Dómur 8. júní 2022 Mál nr. S - 2153/2022 : Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu ( Einar Laxness aðstoðarsaksóknari ) g egn Daníel Aron Chiarolanzio ( Erlendur Þór Gunnarsson lögmaður ) Dómur Mál þetta, sem dómtekið var í dag, er höfðað með ákæru, útgefinni af lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu 10. maí 2022, á hendur Daníel Aron Chiarolanzio, kt. [...] , [...] , Reykjavík, fyrir fíkniefnalagabrot með því að hafa, sunnudaginn 1. nóvember 2020, að [...] í Reykjavík, haft í vörslum sínum, samtals 41,11 g af kókaíni og 4,57 g af amfetamíni, sem lögreglumenn fundu við leit að [...] og lagt var hald á. Telst brot þetta varða v ið 2. gr., sbr. 5. og 6. gr. laga um ávana - og fíkniefni nr. 65/1974 og 2. gr., sbr. 14. gr., reglugerðar um ávana - og fíkniefni og önnur eftirlitsskyld efni nr. 233/2001, sbr. reglugerð nr. 808/2018. Þess er krafist að ákærði verði dæmdir til refsingar og til greiðslu alls sakarkostnaðar. Krafist er upptöku á, samtals 4,57 g af amfetamíni og 41,11 g af kókaíni, samkvæmt 6. mgr. 5. gr. laga um ávana - og fíkniefni nr. 65/1974 og 2. mgr. 14. gr. reglugerðar nr. 233/2001, sbr. reglugerð nr. 808/2018. Far ið var með mál þetta samkvæmt 164. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála og var það tekið til dóms án frekari sönnunarfærslu þegar sækjanda og verjanda ákærða hafði verið gefinn kostur á að tjá sig um lagaatriði og ákvörðun viðurlaga. Verjandi ákærða kr efst vægustu refsingar sem lög leyfa, þess að refsing verði skilorðsbundin og hæfilegra málsvarnarlauna sér til handa. Ákærði hefur skýlaust játað brot sín. Sannað er með játningu ákærða og öðrum gögnum málsins að ákærði er sekur um þá háttsemi sem honum er gefin að sök og eru brot hans rétt heimfærð til refsiákvæða í ákæru. 2 Ákærði er fæddur í [...] . Samkvæmt framlögðu sakavottorði, dagsettu 6. maí 2022, var ákærða gert að sæta fangelsi í 45 daga, skilorðsbundið til tveggja ára, með dómi Héraðsdóms Reykj avíkur 25. m aí 2016 fyrir fíkniefnalagabrot. Að öðru leyti kemur sakarferill ákærða ekki til skoðunar við ákvörðun refsingar nú. Með hliðsjón af sakarefni þessa máls þykir refsing ákærða hæfilega ákveðin fangelsi í 30 daga en fresta skal fullnustu refsing arinnar og falli hún niður að liðnum tveimur árum frá uppkvaðningu dóms þessa að haldi ákærði almennt skilorð 57. gr. laga nr. 19/1940, sbr. 4. gr. laga nr. 22/1955. Með vísan til lagaákvæða í ákæru eru gerð upptæk 4,57 g römm af amfetamíni og 41,11 g römm af kókaíni , sem hald var lagt á við rannsókn málsins. Ákærði greiði málsvarnarþóknun skipaðs verjanda síns, Erlends Þórs Gunnarssonar lögmanns, 95.000 krónur að meðtöldum virðisaukaskatti . Annan sakarkostnað leiddi ekki af meðferð málsins. Af hálfu ákæru valdsins flutti málið Einar Laxness aðstoðarsaksóknari . Samúel Gunnarsson aðstoðarmaður dómara kveður upp dóm þennan. D Ó M S O R Ð: Ákærði, Daníel Aron Chiarolanzio, sæti fangelsi í 30 daga en fresta skal fullnustu refsingarinnar og falli hún niður að liðnum tveimur árum frá uppkvaðningu dóms þessa, haldi ákærði almennt skilorð 57. gr. laga nr. 19/1940, sbr. 4. gr. laga nr. 22/1955. Ákærði sæti upptöku á 4,57 g römmum af amfetamíni og 41,11 g römmum af kókaíni . Ákærði greiði málsvarnarþóknun skipaðs ver janda síns, Erlends Þórs Gunnarssonar lögmanns, 95.000 krónur að meðtöldum virðisaukaskatti . Samúel Gunnarsson