Héraðsdómur Reykjavíkur Dómur 8. janúar 2020 Mál nr. S - 6554/2019 : Lögreglustjórinn á höfuðborgar svæðinu ( Elín Hrafnsdóttir a ðstoðarsaksóknari ) g egn Jörgen Má Guðna syni ( Arnar Kormákur Friðriksson lögmaður ) Dómur Mál þetta, sem dómtekið var í dag, er höfðað með ákæru, útgefinni af lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu 19. nóvember 2019, á hendur Jörgen Má Guðnasyni, kt. [...] , [...] , [...] , fyrir eftirtalin umferðarlagabrot með því að hafa: 1. Laugardaginn 12. maí ekið bifreiðinni [...] sviptur ökurétti, með 87 km hraða á klukkustund vestur Sæbraut í Reykjavík, við Langholtsveg, þar sem leyfður hámarkshraði var 60 km á klukkustund. 2. Mánudaginn 6. á gúst 2018 ekið bifreiðinni [...] sviptur ökurétti norður Fiskislóð í Reykjavík, við hús nr. 34 . Teljast brot í báðum liðum varða við 1. mgr. 48. gr. og brot í lið 1 einnig við 1., sbr. 3. mgr. 37. gr., sbr. 1. mgr. 100. gr. umferðarlaga nr. 50/1987. Þess er krafist að ákærð i verði dæmd ur til refsingar og til greiðslu alls sakarkostnaðar . Verjandi ákærða krefst vægustu refsingar sem lög leyfa og hæfilegrar þóknunar sér til handa. Farið var með mál þetta samkvæmt 164. gr. laga nr. 88/2008 um meðfer ð sakamála og var það tekið til dóms án frekari sönnunarfærslu þegar sækjanda og verjanda ákærða hafði verið gefinn kostur á að tjá sig um lagaatriði og ákvörðun viðurlaga. 2 Ákærði hefur skýlaust játað brot sín. Sannað er með játningu ákærða og öðrum gögnum málsins að ákærði er sekur um þá háttsemi sem honum er gefin að sök og eru brot hans rétt heimfærð til refsiákvæða í ákæru. Ákærði er fæddur í [...] . Samkvæmt framlögðu sakavottorði, dagsettu 13. nóvember 2019 , gekkst ákærði undir greiðslu sektar m eð lögreglustjórasátt fyrir að aka sviptur ökuréttindum, 29. maí 20 13. Þá gekkst hann aftur undir greiðslu sektar fyrir sömu sakargiftir með lögreglustjórasátt 26. september 2017 . Verður við ákvörðun refsingar þannig miðað við að ákærði hafi nú í þriðja sk ipti gerst sekur um að aka sviptur ökurétti, innan ítrekunartíma 3. mgr. 71. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Með hliðsjón framangreindu, sakarefni málsins, dómvenju sem og 77. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 þykir refsing ákærða hæfilega ák veðin fangelsi í 45 daga . Ákærði greiði málsvarnarþóknun skipaðs verjanda síns, Arnars Kormáks Friðrikssonar lögmanns , 105.400 krónur, að meðtöldum virðisaukaskatti . Engan sakarkostnað leiddi af meðferð málsins. Af hálfu ákæruvaldsins flutti málið Kristín Jónsdóttir aðstoðarsaksóknari. Harpa Sólveig Björnsdóttir, aðstoðarmaður dómara, kveður upp dóminn. D Ó M S O R Ð: Ákærði, Jörgen Már Guðnason, sæti fangelsi í 45 daga. Ákærði greiði málsvarnarþóknun skipaðs verjanda síns, Arnars Kormáks Friðr ikssonar lögmanns , 105.400 krónur . Harpa Sólveig Björnsdóttir