Héraðsdómur Reykjaness Dómur 20. júní 2022. Mál ið nr. S - 1040/2022 : Ákæruvaldið (Dröfn Kjærnested aðstoðarsaksóknari) g egn X ( Elías Kristjánsson lögmaður ) Dómur : Mál þetta var þingfest 20. júní 2022 og dómtekið sama dag. Málið höfðaði Héraðssaksóknari með ákæru útgefinni 2. júní 2022 á hendur ákærðu, X , ríkisborgara [...] , fæddri [...] , fyrir stórfellt fíkniefnalagabrot með því að hafa þriðjudaginn 5. apríl 2022 staðið að innflutningi á samtals 996,22 grömmum af kókaíni (með 82% styrkleika, sem samsvarar 92% af kókaínklóríði), ætluðu til söludreifingar hér á landi í ágóðaskyni, en fíkniefnin flutti ákærða sem farþegi með flugi OG601 frá Alicante á Spáni til Íslands, falin í ferðatösku sem hún hafði meðferðis við komuna til landsins. Er háttsemin talin varða við 173. gr. a almennra hegningarlaga nr. 19/1940 og þess krafist að ákærða verði dæmd til refsingar og til greiðslu alls sakarkostna ðar. Þá er krafist upptöku á haldlögðum 996,22 grömmum af kókaíni á grundvelli 6. mgr. 5. gr. laga nr. 65/1974 um ávana - og fíkniefni og 2. mgr. 14. gr. reglugerðar nr. 233/2001 um ávana - og fíkniefni og önnur eftirlitsskyld efni, sbr. og reglugerð nr. 808 /2018. Fyrir dómi játaði ákærða afdráttarlaust sök samkvæmt ákæru og samþykkti upptökukröfu ákæruvaldsins. Var því farið með málið að hætti 164. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála og málið dómtekið án frekari sönnunarfærslu eftir að sækjandi og verja ndi höfðu tjáð sig stuttlega um lagaatriði máls og ákvörðun viðurlaga. Af hálfu ákærðu er krafist vægustu refsingar sem lög leyfa og a ð gæsluvarðhald sem hún hefur sætt frá 6 . apríl 2022 komi til frádráttar dæmdri refsingu. Þá krefst verjandi hæfilegrar þó knunar sér til handa. 2 Með skýlausri játningu ákærðu fyrir dómi, sem samrýmist rannsóknargögnum máls, er sannað að hún hafi gerst sek um þá háttsemi sem henni er gefið í ákæru og þar þykir rétt heimfærð til refsiákvæða. Ákærða hefur ekki áður orðið uppvís a ð refsiverðri háttsemi svo kunnugt sé. Af fyrirliggjandi gögnum verður ekki ráðið að hún hafi verið eigandi nefndra fíkniefna eða tekið þátt í skipulagningu á kaupum og innflutningi þeirra til Íslands með öðrum hætti en þeim að samþykkja að flytja efnin ti l landsins gegn greiðslu. Verður litið til þessara atriða við ákvörðun refsingar, sem og til greiðrar játningar ákærðu fyrir dómi. Á hinn bóginn verður ekki framhjá því horft að ákærða flutti til landsins umtalsvert magn af sterku kókaíni, sem ætlað var ti l söludreifingar hér á landi. Að öllu þessu virtu þykir refsing ákærðu hæfilega ákveðin fangelsi í 1 5 mánuði. Til frádráttar þeirri refsingu komi gæsluvarðhald ákærðu frá 6 . apríl 2022 að fullri dagatölu, sbr. 76. gr. almennra hegningarlaga. Samkvæmt gr eindri niðurstöðu er fallist á upptökukröfu ákæruvalds eins og hún er sett fram í ákæru. Þá verður ákærða dæmd til greiðslu alls sakarkostnaðar en til hans telst 272.166 króna útlagður kostnaðar samkvæmt yfirliti ákæruvaldsins , þóknun Elíasar Kristjánssona r verjanda ákærðu við rannsókn og meðferð málsins og aksturskostnaður . Með hliðsjón af eðli og umfangi máls og að teknu tilliti til tímaskýrslu verjenda þykir þóknun hans hæfilega ákveðin 1.171.800 krónur að meðtöldum virðisaukaskatti og aksturskostnaður 8 8.800 krónur . Jónas Jóhannsson héraðsdómari kveður upp dóm þennan. Dómsorð: Ákærða, X , sæti fangelsi í 1 5 mánuði. Til frádráttar þeirri refsingu komi gæsluvarðhald ákærðu frá 6 . apríl 2022, að fullri dagatölu. Ákærða sæti upptöku á haldlögðum 996,22 g römmum af kókaíni. Ákærða greiði 1.532.766 krónur í sakarkostnað, þar með talda 1.171.800 króna þóknun Elíasar Kristjánssonar verjanda síns og 88.800 króna aksturskostnað . Jónas Jóhannsson