Héraðsdómur Reykjavíkur Dómur 25. maí 2020 Mál nr. S - 2049/2020 : Lögreglustjórinn á höfuðborgars væðinu ( Vilhjálmur Reyr Þórhallsson aðstoðarsaksóknari ) g egn Hilmi Þór Hreins syni Dómur Mál þetta, sem dómtekið var í dag, er höfðað með ákæru, útgefinni af lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu 24. mars 2020, á hendur Hilmi Þór Hreinssyni , kt. [...] , [...] , [...] , I. F yrir umferðarlagabrot með því að hafa fimmtudaginn 13. desember 2018 , ekið bifreiðinni [...] sviptur ökuréttindum ævilangt eftir Arnarbakka, Reykjavík, til norðurs uns ákærði ók inn Grýtubakka þar sem ákærði stöðvaði aksturinn . Telst háttsemi þessi varða við 1. mgr. 58. gr . , sbr. 1. mgr. 95. gr. umferðarlaga nr. 77/2 019 . II. F yrir umferðarlagabrot með því að hafa mánudaginn 6. maí 2019 , ekið bifreiðinni [...] sviptur ökuréttindum eftir Skálahlíð, við Hulduhóla, Reykjavík . Telst háttsemi þessi varða við 1. mgr. 58. gr . , sbr. 1. mgr. 95. gr. umferðarlaga nr. 77/2019 . Þ ess er krafist að ákærði verði dæmdur til refsingar og til greiðslu alls sakarkostnaðar. 2 Undir rekstri málsins féll ákæruvaldið frá kröfu um greiðslu sakarkostnaðar. Ákærði sótti ekki þing við þingfestingu málsins og hafði ekki boðað forföll en hafði verið birt ákæra og fyrirkall. Verður málið dæmt samkvæmt heimild í a - lið 1. mgr. 161. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála enda var þess getið í fyrirkallinu að þannig gæti farið um meðferð málsins. Með vísan til framanritaðs og til rannsóknargagna m álsins telst framangreind háttsemi sönnuð og er hún rétt heimfærð til refsiákvæða í ákæru. Ákærði er fæddur í [...] . Samkvæmt framlögðu sakavottorði, dagsettu 18. mars 2020 , gekkst hann undir greiðslu sektar með lögreglustjórasátt 8. september 2014 fyrir akstur undir áhrifum áfengis og akstur sviptur ökuréttindum. Þá var hann dæmdur í 30 daga fangelsi 25. nóvember 2015 fyrir akstur undir áhrifum áfengis og akstur sviptur ökuréttindum. Loks var ákæ r ði dæmdur í 30 daga fangelsi 26. apríl 2017 fyr ir akstur sviptur ökuréttindum. Við ákvörðun refsingar verður þannig við það miðað að ákærði hafi með brotum sínum nú gerst í fjórða skipti sekur um akstur sviptur ökuréttindum, samanber ítrekunarramma 3. mgr. 71. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Með hliðsjón af framangreindu, sakarefni þessa máls, dómvenju og 77. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 þykir refsing ákærða hæfilega ákveðin fangelsi í 3 mánuði . Af hálfu ákæruvaldsins flutti málið Gyða Ragnheiður Stefánsdóttir saksóknar - fulltrúi . Harpa Sólveig Björnsdóttir, aðstoðarmaður dómara, kveður upp dóminn. D Ó M S O R Ð: Ákærði, Hilmir Þór Hreinsson, sæti fangelsi í 3 mánuði . Harpa Sólveig Björnsdóttir