Héraðsdómur Reykjavíkur Dómur 22. júní 2022 Mál nr. S - 2385/2022 : Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu ( Sigrún Inga Guðnadóttir aðstoðarsaksóknari ) g egn Romuald Bondarow Dómur Mál þetta, sem dómtekið var í dag , er höfðað með ákæru, útgefinni af lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu 24. maí 2022, á hendur Romuald Bondarow, kt. [...] , [...] , Reykjavík, fyrir eftirtalin umferðarlagabrot, með því að hafa: 1. Miðvikudaginn 24. nóvembe r 2021 ekið bifreiðinni [...] sviptur ökurétti um Suðurbraut á vegkafla við Háholt í Hafnarfirði. Telst brot þetta varða við 1. mgr. 58. gr., sbr. 1. mgr. 95. gr. umferðarlaga nr. 77/2019. 2. Miðvikudaginn 17. nóvember 2021 ekið bifreiðinni [...] svip t ur ökurétti um Krikjuvelli í Hafnarfirði. Telst brot þetta varða við 1. mgr. 58. gr., sbr. 1. mgr. 95. gr. umferðarlaga nr. 77/2019. 3. Miðvikudaginn 5. maí 2021 ekið bifreiðinni [...] s v iptur ökurétti um Krísuvíkurveg á móts við Hraunhellu í Hafnarfirði. Te lst brot þetta varða við 1. mgr. 58. gr., sbr. 1. mgr. 95. gr. umferðarlaga nr. 77/2019. Þess er krafist að ákærði verði dæmdur til refsingar, til greiðslu alls sakarkostnaðar. 2 Farið var með mál þetta samkvæmt 164. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð saka mála og var það tekið til dóms án frekari sönnunarfærslu þegar sækjanda og ákærða hafði verið gefinn kostur á að tjá sig um lagaatriði og ákvörðun viðurlaga. Ákærði krefst vægustu refsingar sem lög leyfa. Ákærði hefur skýlaust játað brot sín. Sannað er me ð játningu ákærða og öðrum gögnum málsins að ákærði er sekur um þá háttsemi sem honum er gefin að sök og eru brot hans rétt heimfærð til refsiákvæða í ákæru. Ákærði er fæddur í [...] . Samkvæmt framlögðu sakavottorði, dagsettu 17. maí 2022, var ákærða gert að greiða sekt með lögreglustjórasátt 11. október 2019 fyrir akstur sviptur ökurétti . Þá var ákærða gert að greiða sekt með lögreglustjórasátt 2. júní 2020 fyrir akstur sviptur ökurétti. Loks var ákærða gert að sæta fangelsi í 30 daga með dómi Héraðsd óms Reykjavíkur 17. desember 2020 fyrir akstur sviptur ökurétti. Að öðru leyti kemur sakarferill ákærða ekki til skoðunar við ákvörðun refsingar nú. Verður því miðað við það að ákærða sé nú fjórða sinni, innan ítrekunartíma í skilningi 71. gr. almennra he gningarlaga nr. 19/1940, gerð refsing fyrir akstur sviptur ökurétti . Með hliðsjón af framangreindu, sakarefni þessa máls, dómvenju og 77. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 þykir refsing ákærða hæfilega ákveðin 4 mánaða fangelsi. Engan sakarkostnað l eiddi af meðferð málsins. Af hálfu ákæruvaldsins flutti málið Sigrún Inga Guðnadóttir aðstoðarsaksóknari. Samúel Gunnarsson aðstoðarmaður dómara kveður upp dóm þennan. D Ó M S O R Ð: Ákærði, Romuald Bondarow, sæti fangelsi í 4 mán uði. Samúel Gunnarsson