Áskrift að efni á vef

Vefurinn býður upp á RSS-efnisveitur sem gera notendum kleift að fylgjast með birtingu efnis að eigin vali án þess að heimsækja vefinn í hvert sinn.

Helstu vafrar bjóða upp á RSS-stuðning sem gerir notendum kleift að gerast áskrifendur að efni beint úr vafranum. Í eldri vöfrum þarf að afrita (copy) slóðina að RSS-veitunni og líma (paste) inn í lesara að eigin vali. Við bendum á hugbúnað eins og Feedly til að halda utan um RSS- áskriftir.

Eftirfarandi efni er í boði á RSS-formi:

 

Dagskrá

Dagskrá Héraðsdóms Reykjavíkur

Dagskrá Héraðsdóms Vesturlands

Dagskrá Héraðsdóms Vestfjarða

Dagskrá Héraðsdóms Norðurlands vestra

Dagskrá Héraðsdóms Norðurlands eystra

Dagskrá Héraðsdóms Austurlands

Dagskrá Hérðasdómstóls Suðurlands

Dagskrá Héraðsdómstóls Reykjaness


 

Dómabirting

Dómabirting Héraðsdóms Reykjavíkur

Dómabirting Héraðsdóms Vesturlands

Dómabirting Héraðsdóms Vestfjarða

Dómabirting Héraðsdóms Norðurlands vestra

Dómabirting Héraðsdóms Norðurlands eystra

Dómabirting Héraðsdóms Austurlands

Dómabirting Héraðsdóms Suðurlands

Dómabirting Héraðsdóms Reykjaness


Einnig er bent á að unnt er að vakta uppfærslur á dagskrá héraðsdómstólanna en vöktun er í boði á dagskrársíðu hvers dómstóls fyrir sig.