Héraðsdómur Reykjaness Dómur 29. september 2022 Mál nr. S - 1008/2022 : Ákæruvaldið ( Ásmundur Jónsson aðstoðarsaksóknari ) g egn Michal Sylwester Bialkowski Dómur Mál þetta, sem dómtekið var 8 . september sl., er höfðað með ákæru útgefinni af lögreglustjóranum á Suðurnesjum 23 . maí 2022 á hendur Michal Sylwester Bialkowski, f.d. [...] , ríkisborgara Póllands ; ,, fyrir brot gegn lögum um ávana - og fíkniefni, með því að hafa, föstudaginn 25. mars 2022, staðið að innflutningi á 839 töflum af ávana - og fíknilyfinu OxyContin 80 mg (virkt efni: Oxycodonum), sem ákærði flutti ólöglega til landsins með flugi nr. W61773 fr á Gdansk, Póllandi, ætluðu til söludreifingar hér á landi í ágóðaskyni. Efnin flutti ákærði ólöglega til landsins falin í nærbuxum sem ákærði klæddist við komuna til landsins þegar ákærði var stöðvaður í tollhliði. Telst þessi háttsemi ákærða varða við 1. sbr. 4 . mgr. 3. gr., sbr. 5. laga nr. 65/1974, sbr. lög nr. 60/1980, lög nr. 13/1985, lög nr. 10/1997 og lög nr. 68/2001 og 2., 3. og 6. gr., sbr. 1. mgr. 14. gr. reglugerðar um ávana - og fíkniefni og önnur eftirlitsskyld efni nr. 233/2001, sbr. regluger ð nr. 105/2021. Þess er krafist að ákærði verði dæmdur til refsingar og til greiðslu alls sakarkostnaðar. Þá er krafist upptöku á ofangreindum 839 OxyContin 80 mg töflum, með vísan til 6. mgr. 5. gr. laga nr. 65/1974, sbr. 2. mgr. 14. gr. reglugerðar nr. 2 33/2001. Fyrirkall var fyrst gefið út 7. júní 2022 en birting þess tókst ekki. Í fyrirkalli, sem var gefið út 20 . júní 2022 og birt 2 . ágúst s.á , var tekið fram að sækti ákærði ekki þing mætti hann búast við því að fjarvist hans yrði metin til jafns við þ að að hann viðurkenndi að hafa framið brot þau sem hann væri ákærður fyrir og að dómur yrði lagður 2 á málið að honum fjarstöddum. Ákærði sótti ekki þing við þingfestingu málsins 8 . september sl. og boðaði ekki forföll og var málið þá dómtekið á grundvelli 1 . mgr. 161. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála. Dómurinn telur þannig sannað, með vísan til ofanritaðs og gagna málsins að öðru leyti, að ákærði hafi framið þá háttsemi sem ákært er út af og er brot ákærða rétt heimfært til refsiákvæða í ákærunni. Ákærði er fæddur í [...] . Samkvæmt sakavottorði hans hefur hann ekki áður gerst sekur um refsiverða háttsemi. Refsing ákærða nú þykir hæfilega ákveðin fangelsi í fjóra mánuði. Þá sæti ákærði upptöku á OxyContin töflum sem haldl agðar voru af lögreglu líkt og nánar greinir í dómsorði. Með vísan til 1. mgr. 235. gr. laga nr. 88/2008 ber að dæma ákærða til að greiða allan sakarkostnað, alls 47 . 995 krónur. Um er að ræða kostnað vegna skoðunar á símaupplýsingum ákærða . Dóm þennan kveður u pp Erna Björt Árnadóttir aðstoðarmaður dómara. Dómsorð: Ákærði, Michal Sylwester Bialkowski sæti fangelsi í fjóra mánuði. Ákærði sæti upptöku á 839 OxyContin 80 mg töflum. Ákærði greiði 47.995 krónur í sakarkostnað. Erna Björt Árnadóttir