Héraðsdómur Reykjaness Dómur 29. september 2022 Mál nr. S - 1006/2022 : Ákæruvaldið ( Ásmundur Jónsson aðstoðarsaksóknari ) g egn Dawid Godlewski Dómur Mál þetta, sem dómtekið var 8 . september sl., er höfðað með ákæru útgefinni af lögreglustjóranum á Suðurnesjum 23 . maí 2022 á hendur Dawid Godlewski, f.d. [...] , ríkisborgara Póllands ; ,, fyrir brot gegn lögum um ávana - og fíkniefni, með því að hafa, föstudaginn 25. mars 2022, staðið að innflutningi á 851 töflum af ávana - og fíknilyfinu OxyContin 80 mg (virkt efni: Oxycodonum), sem ákærði flutti ólöglega til landsins með flugi nr. [...] frá Gdansk, Póllandi, ætluðu til söludreifingar hér á landi í ágóðaskyni. Efnin flutti ákærði ólöglega til landsins falin inni í sælgætispoka, MIMI, sem var í farangurstösku sem ákærði hafði meðferðis við komuna til landsins þegar ákærði var stöðvaður í tollh liði. Telst þessi háttsemi ákærða varða við 1. sbr. 4 . mgr. 3. gr., sbr. 5. laga nr. 65/1974, sbr. lög nr. 60/1980, lög nr. 13/1985, lög nr. 10/1997 og lög nr. 68/2001 og 2., 3. og 6. gr., sbr. 1. mgr. 14. gr. reglugerðar um ávana - og fíkniefni og önnur eftirlitsskyld efni nr. 233/2001, sbr. reglugerð nr. 105/2021. Þess er krafist að ákærði verði dæmdur til refsingar og til greiðslu alls sakarkostnaðar. Þá er krafist upptöku á ofangreindum 851 OxyContin 80 mg töflum, með vísan til 6. mgr. 5. gr. laga nr. Fyrirkall var fyrst gefið út 7. júní 2022 en birting þess tókst ekki. Í fyrirkalli, sem var gefið út 20 . júní 2022 og birt 2 . ágúst s.á , var tekið fram að sækti ákærði ekki þing mætti hann búast við því að fjarvist hans yrði metin til jafns við það að hann 2 viðurkenndi að hafa framið brot þau sem hann væri ákærður fyrir og að dómur yrði lagður á málið að honum fjarstöddum. Ákærði sótti ekki þing við þingfestingu málsins 8 . september sl. og boðaði ekki forföll og var málið þá dómtekið á grundvelli 1. mgr. 161. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð sakamála. Dómurinn telur þannig sannað, með vísan til ofanritaðs og gagna málsins að öðru leyti, að ákærði hafi framið þá háttsemi sem ákært er út af og er brot ákæ rða rétt heimfært til refsiákvæða í ákærunni. Ákærði er fæddur í [...] . Sakavottorð ákærða, sem er pólskur ríkisborgari, liggur ekki frammi í málinu. Engra gagna nýtur um að ákærði hafi áður gerst sekur um refsiverða háttsemi. Verður við ákvör ðun refsingar tekið mið af þeirri staðreynd. Refsing ákærða þykir samkvæmt öllu framansögðu réttilega ákveðin fangelsi í fjóra mánuði. Þá sæti ákærði upptöku á OxyContin töflum sem haldlagðar voru af lögreglu líkt og nánar greinir í dómsorði. Með vísan til 1. mgr. 235. gr. laga nr. 88/2008 ber að dæma ákærða til að greiða allan sakarkostnað, alls 39 . 060 krónur. Um er að ræða kostnað vegna skoðunar á símaupplýsingum ákærða . Dóm þennan kveður upp Erna Björt Árnadóttir aðstoðarmaður dómara. Dóms orð: Ákærði, Dawid Godlewski, sæti fangelsi í fjóra mánuði. Ákærði sæti upptöku á 8 51 OxyContin 80 mg töflum. Ákærði greiði 39 . 060 krónur í sakarkostnað. Erna Björt Árnadóttir